·

جنایات محله ای و افسردگی در سوئد: یک مطالعه ملی [انگلیسی]

به طور کلی، افرادی که در محله‌هایی با سطوح بالای جرم و جنایت زندگی می‌کنند، نسبت به افرادی که در محله‌های مشابه زندگی نمی‌کنند، ریسک بالاتری برای افسردگی دارند.

سانجی تامپسون، هنریک اولسون، اردوان خوشنود، یان سوندکویست، کریستینا سوندکویست

۲۰۲۲

Health & Place, 78(November):102922