حزب راست باید جلوی درب خود را جارو کند [سوئدی]

بر هیچ کس پوشیده نیست که ایرانیان از ماتس نیلسون به خاطر پیشنهادات پارلمانی وی در پارلمان سوئد، Riksdag، قدردانی می کنند. بسیاری از شبکه های رادیویی و تلویزیونی ایرانی در تبعید در مورد نیلسون صحبت کرده اند. اما این پرسش همچنان باقی است؛ چگونه می توان تمایل اوربان اهلین به همکاری و گفتگو با حماس بد باشد، اما حمایت آشکار رضا خلیلی از رژیمی که حماس را بر پای خود نگه می دارد نه؟

اردوان خوشنود

۲۰۰۸

۱۹ فوریه، تلویزیون ملی سوئد