حزب سبز سوئد (MP) در مورد پلیس مالمو اشتباه می کند [سوئدی]

رهبر گروه سبزها در شورای شهر مالمو که همچنین عضو هیئت مدیره شهرداری میباشد، نیلس کارلسون، پلیس مالمو را در توییتر به تعقیب مهاجران به عنوان بخشی از پروژه به اصطلاح Reva متهم کرد.

اردوان خوشنود

2013

۲۲ مارس، نشریه سیدسونسکان