حمله حماس اهداف ژئوپلیتیک ایران را برملا کرد [سوئدی]

حمله هماهنگ شده توسط حماس به اسرائیل در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شکست اطلاعاتی مهمی برایاسرائیل بود و تاثیر تهدیدآمیز رژیم اسلامی در ایران را نشان می‌دهد. رژیم اسلامی، که به حمایت از گروه‌های تروریستی مانند حماس شناخته می‌شود، از سال ۱۹۷۹ یکی از عوامل اصلی ناپایداری در خاورمیانه بوده است. طبیعت حمله حماس نشان از دخالت مستقیم رژیم اسلامی دارد علی‌رغم انکارهای آنها، و چالشی برای جامعه بین‌المللی در کنترل هدف‌های ژئوپلیتیک رژیم و جلوگیری از ناپایداری بیشتر ارائه می‌دهد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۳

نشریه التینگت