·

خشونت مربوط به سلاح گرم در سوئد – یک مرور سیستماتیک [انگلیسی]

به منظور درک روند خشونت های مربوط به سلاح گرم در سوئد با توجه به میزان، روش عمل، نوع قتل، و جراحات و علل مرگ، مروری سیستماتیک انجام شد. پس از جستجوی کامل در بانکهای اطلاعاتی، در مجموع ۲۵ مطلب منتشر شده در مجلات معتبر سوئدی و انگلیسی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه چاقو/سلاح های تیز همچنان رایج ترین سلاح در جنایات خشونت آمیز در سوئد است، خشونت با سلاح گرم به طور قابل توجهی در این کشور در حال افزایش است. علاوه بر این، قتل های مربوط به سلاح گرم و اقدام به قتل در کشور در حال افزایش است. نتایج همچنین نشان می دهد که سلاح گرم بسیار کشنده تر از چاقو/سلاح تیز است و سر، سینه و شکم کشنده ترین و جدی ترین مکانهای آناتومیکی هستند که مورد اصابت میتوانند قرار بگیرند.

اردوان خوشنود

۲۰۲۱

شورای ملی سوئد برای پیشگیری از وقوع جرم، سمپوزیوم جرم شناسی استکهلم، استکهلم