روابط ایران و روسیه: امروز در بهترین شرایط اما شاید برای همیشه نباشد؟ [انگلیسی]

ایران و روسیه منافع راهبردی قوی برای کاهش نفوذ آمریکا در منطقه دارند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اتحاد این دو کشور دائمی باشد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

۱۲ فوریه، موسسه خاورمیانه