·

زمان بحث در مورد مسئولیت والدین رسیده است [سوئدی]

به تازگی، رسانه ها از افزایش نیروگیری در گروه های تبهکار در مالمو خبر داده اند. بسیاری ادعا می کنند که این یک شکست برای پلیس است. ما معتقدیم که مشکل بسیار عمیق تر از آن است.

کارولین سیبر، داوید لگا، اردوان خوشنود

۲۰۱۱

۴ نوامبر، کولسپوستن