سرگیجه در اورژانس [سوئدی]

اکثر بیمارانی که با سرگیجه به اورژانس مراجعه می کنند، از شرایط خوش خیم رنج می برند. با این حال، چند درصد از این بیماران دارای شرایط بدخیمی هستند، مانند سکته مغزی. معاینه HINTS (تکانش سر، نیستاگموس، تست انحراف) به پزشک کمک میکند به افتراق علل محیطی از مرکزی کمک کند. معاینه HINTS نسبت به تصویرسازی تشدید مغناطیسی حساستر است.

ناتالیا موچالینا، اردوان خوشنود، میکائیل کارلبرگ، اریک درایور

۲۰۱۵

 Läkartidningen, (9):399-404