· ·

قتل در سوئد: مجرم شناسی از طریق تجزیه و تحلیل کلاس نهفته [انگلیسی]

در سال های اخیر، سوئد شاهد افزایش میزان قتل بوده است. تلاش برای شناسی بزهکارانی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند از اهمیت اساسی برخوردار است. با استفاده از اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی جرم سوئد، افراد ۶۰-۱۵ ساله که محكوم و یا مظنون به قتل بین سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۰۰ بودند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۱۴۴۶۶ نفر در تجزیه و تحلیل ما قرار گرفتند. سه گروه مجرم را توانستیم شناسایی کنیم.

اردوان خوشنود, هنریک اولسون, یان سوندکویست, کریستینا سوندکویست

۲۰۲۱

International Journal of Law and Psychiatry, 71(July–August):101603