· ·

قتل در سوئد: مجرم شناسی از طریق تجزیه و تحلیل کلاس نهفته [انگلیسی]

در سال های اخیر، سوئد شاهد افزایش میزان قتل بوده است. تلاش برای شناسایی بزهکارانی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند از اهمیت اساسی برخوردار است. با استفاده از اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی جرم سوئد، افراد ۶۰-۱۵ ساله که محكوم و یا مظنون به قتل بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ بودند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۱۴۴۶۶ نفر در تجزیه و تحلیل ما قرار گرفتند. سه گروه مجرم را توانستیم شناسایی کنیم.

اردوان خوشنود, هنریک اولسون, یان سوندکویست, کریستینا سوندکویست

۲۰۲۱

شورای ملی سوئد برای پیشگیری از وقوع جرم، سمپوزیوم جرم شناسی استکهلم، استکهلم