· ·

قدرتهای خارجی می خواهند در مورد مدیریت بحران سوئد اطلاعات بیشتری کسب کنند [سوئدی]

شیوع کرونا تهدیدی برای امنیت ملی سوئد است. اردوان خوشنود، پزشک متخصص، جرم شناس و دانشمند علوم سیاسی می نویسد که این امر منجر به افزایش فعالیت های قدرت های خارجی، حملات تروریستی، جنایت سازمان یافته و ناآرامی های اجتماعی می شود.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

۳ آوریل، نشریه آلتینگت