·

ما به پلیس مالمو مدیون حمایت خود هستیم [سوئدی]

پلیس مالمو نمی تواند کار آسانی داشته باشد. علاوه بر تیراندازی های پی در پی، مقامات همچنین با موجی از انفجار در شهر دست و پنجه نرم می کنند.

اردوان خوشنود، ماتیاس گرنگزل

۲۰۱۴

۵ فوریه، نشریه سکونسکا داگبلادت