·

مجرمین تجاوز جنسی در سوئد – یک تحلیل [انگلیسی]

سوئد شاهد افزایش جرایم جنسی از جمله تجاوز میباشد. بنابراین اطلاعات پیرامون مجرمان این جنایات بسیار مهم است. هدف ما با این پژوهش، بررسی خصوصیات افرادی است که به جرم تجاوز جنسی و یا اقدام به تجاوز جنسی علیه یک زن بزرگسال در سوئد محکوم شده اند. مجرمان بین ۶۰ تا ۱۵ سال که بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ محکوم به این جرم شدند، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۳۰۳۹ مجرم در تجزیه و تحلیل ما قرار گرفتند. اکثریت آنها (%۵۹,۳) مهاجر بودند. همزمان دو گروه مجرم را شناسایی کردیم: گروه ۱ که دارای افراد کم تخلف بودند و گروه ۲ که دارای افرادی میباشد با تخلفات بالا.

اردوان خوشنود, هنریک اولسون, یان سوندکویست, کریستینا سوندکویست

۲۰۲۱

Forensic Sciences Research, 6(2):124-132