معترضان ایران، خواهان شاه هستند [سوئدی]

رژیم ایران ۴۰ سال است که قدرت را در دست دارد و دستگاه تبلیغاتی قدرتمند آن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا شاه را یک مستبد نشان دهد. با این وجود ما ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ۳۸ سال پس از درگذشت شاه، شعار ملت این را میشنویم که فریاد می زنند "ای شاه ایران، برگرد به ایران".

اردوان خوشنو

۲۰۱۸

۵ ژانویه، نشریه سیدسونسکان