·

مقایسه مظنونین به تجاوز در محیط داخلی و فضای باز در سوئد [انگلیسی]

با افزایش تعداد تجاوزها در سوئد و کاهش تعداد افراد محکوم به این جنایات، مطالعه ویژگی های مجرمان مرتکب این جنایات و این که این جنایات در داخل یا خارج از خانه انجام می شوند، اهمیت دارد. از بانکهای اطلاعاتی موجود در سوئد برای شناسایی افراد مظنون به تجاوز جنسی علیه زنان بزرگسال بین ۲۰۱۷-۲۰۰۷ استفاده شد. سپس از تجزیه و تحلیل کلاس نهفته (Latent Class Analysis) برای شناسایی مظنونان با توجه به محل تجاوز و سپس مقایسه دو گروه استفاده شد. در مجموع ۱۹۷۲۳ مظنون شناسایی شدند که اکثر آنها (۱۷۵۲۰ نفر = %۸۸,۸) مظنون به تجاوز در خانه بودند.

اردوان خوشنود, هنریک اولسون, یان سوندکویست, کریستینا سوندکویست

۲۰۲۲

Deviant Behavior, 43(5):593-606