پزشک: تشویق بزرگسالان به دوچرخه سواری بدون کلاه ایمنی، احمقانه است [سوئدی]

اردوان خوشنود، پزشک اورژانس به اظهارات لورنتس تواتس (حزب سبز) مبنی بر عدم استفاده از کلاه ایمنی دوچرخه برای بزرگسالان واکنش نشان می دهد.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

۵ نوامبر، نشریه استکهلم دیرکت