·

پوتین و ارتش روسیه را دست کم نگیرید [سوئدی]

حمله پوتین به اوکراین - برخلاف تصور عمومی - بسیار پیش بینی شده بود و اقدامات پوتین در راستای استراتژی سیاست امنیتی روسیه است. پوتین نه دیوانه است و نه غیرقابل پیش بینی. همچنین خیلی زود است که بگوییم تهاجم روسیه شکست خورده است زیرا نشانه های زیادی وجود دارد که استراتژی روسیه این است که حریف را خسته کند. اینها چیزی است که اردوان خشنود، کارشناس علوم سیاسی در تحلیل خود می نویسد و همچنین به این نکته اشاره می کند که تهدیدی واقعی برای سوئد وجود دارد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۲

۱۴ مارس، نشریه بولتن