چالش ایران در جنگ ناگورنو قره‌باغ [انگلیسی]

جنگ آذربایجان و ارمنستان پیرامون ناگورنو قره‌باغ چالشی جدی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود.

آروین خوشنود, اردوان خوشنود

۲۰۲۱

Middle East Quarterly, 28(2):Spring 2021