[انگلیسی] یک مطالعه پزشکی قانونی در سراسر سوئد در مورد نحوه مرگ در جراحات یک ضربه چاقو به تنه

در مواردی که یک جسد پیدا میشود، پزشکی قانونی باید قادر به تمایز بین قتل یا خودکشی باشد. یکی از چالش‌ها زمانی است که جسدی پیدا میشود که دلیل مرگ، یک ضربه تکی چاقو به قفسه سینه است. با استفاده از پایگاه اطلاعاتی کالبدشکافی سوئد، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، ما ۹۴ مورد قتل و ۴۵ مورد خودکشی را شناسایی کردیم که در آن‌ها متوفی به دلیل یک ضربه تکی چاقو به قفسه سینه فوت کرده بود. در مقایسه با قربانیان خودکشی، قربانیان قتل جوان‌تر هستند، دارای آسیب‌هایی در ناحیه پشت و شانه هستند، در فضای باز پیدا می‌شوند و تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر هستند

ماریا برگ ون لینده، ستفان آکوستا، اردوان م. خوشنود، کارل یوهان وینگرن

Forensic Science International, 354:111910

۲۰۲۴