رژیم ایران در یک مستند جدید سوئدی ها را وایکینگ های وحشی توصیف می کند [سوئدی]

آروین و اردوان خوشنود، ستون نویس مهمان، می نویسند که رژیم اسلامی ایران بسیار از سوئد بخاطر محاکمه کردن یک فرد ایرانی در این کشور، به جرم کشتار جمعی در ایران، خشمگین است. به این دلیل رژیم اسلامی یک مستند علیه سوئد ساخته است.

آروین خوشنود، اردوان خوشنود

۲۰۲۱

۱۵ سپتامبر، نشریه بولتن