ABC om Förmaksflimmer på akuten

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste takyarytmin. Vid hantering av patienter med FF på akutmottagningen är det av yttersta vikt att ha en systematisk tillvägagånssätt: ställ rätt diagnos, bedöm riskfaktorer och utlösande faktorer, behandla och se till att det finns en adekvat uppföljning.

Erna Gudlaugsdottir, Ardavan Khoshnood, Gisela Lundberg

2018

Läkartidningen, (4):144-148