Akut onkologi: patofysiologi, diagnos och initial hantering [Engelska]

Andelen cancerpatienter kommer att fortsätta att öka under de kommande decennierna. Dessutom kommer nya behandlingar att tillkomma. Den ökade överlevnaden och de antitumörmediciner som används kommer utan tvekan att bidra till att en ökad andel patienter med onkologiska nödsituationer. Dessa kommer i första hand att söka vård på en akutmottagning, men läkare på andra kliniker bör också vara bekanta med den initiala behandlingen av dessa patienter. Den initiala behandlingen av alla kritiskt sjuka och instabila patienter, inklusive de som söker med en onkologisk nödsituation, bör baseras på O-ABCDE-metoden och syftar till att motverka etablerade eller potentiellt livshotande tillstånd. Onkologiska nödsituationer kan delas in i flera olika kategorier. Detta kapitel fokuserar på fem olika onkologiska akutkategorier: metabola, hematologiska, kardiovaskulära, neurologiska samt behandlingsrelaterade. Medan alla kritiskt sjuka patienter med en onkologisk nödsituation måste behandlas baserat på O-ABCDE-metoden, är det av avgörande betydelse att även behandla patienterna symtomatiskt och samtidigt fundera på andra differentialdiagnoser.

Ardavan Khoshnood

2023

I "Cancer Research: An Interdisciplinary Approach", sidorna 389-416.