یک شبکه عصبی مصنوعی برای کاهش تعداد نوار قلب منتقل شده از آمبولانس برای ارزیابی پزشک برای تشخیص سکته قلبی با ارتفاع ST [انگلیسی]

زمینه و هدف: انتقال الکتروکاردیوگرام (ECG) پیش بیمارستانی به متخصص جهت تفسیر، زمان را برای آنژیوپلاستی (PCI) در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتفاع ST و یا STEMI کاهش می دهد. برای تشخیص بیماران سکته قلبی با ارتفاع ST، نوار قلب باید در همه موارد منتقل شود. هدف از این مطالعه بررسی توانایی یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای کاهش تعداد ECG های منتقل شده با شناسایی بیماران بدون STEMI و بیمارانی که نیازی به PCI ندارند.روش ها: پانصد و شصت ECG آمبولانس منتقل شده به بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) جمع آوری شد. تفسیر ECG توسط ANN (STEMI یا نه) و نیاز به PCI (یا عدم) مطابق با یک رجیستر قلبی در سوئد که تمام اطلاعات بیمار در ان موجود است. تفسیر ECG (STEMI یا نه) و تصمیم آنژیوپلاستی (بله و یا خیر ) که از طرف پزشک کشیک گرفته شده بود هم برای مقایسه ثبت شد.یافته ها: ANN ما توانایی فوق العاده ای در پیش بینی STEMI و نیاز به PCI در ECG های منتقل شده از آمبولانسرا دارد، و می تواند تعداد ECG های منتقل شده به CCU را تقریباً دو سوم کاهش دهد.

یاکوب لونداگر فوربرگ، اردوان خوشنود، میکیال گرین، ماتیاس اولسون، یوناس بیورک، استفان یووینگ، لارش ادنبراندت، اولف اکلوند

۲۰۱۲

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20(8)