·

Aortadissektion i en svensk befolkning – Patientkarakteristika, symtom och dödlighet [Engelska]

Majoriteten av aortadissektion (AD) patienterna är män med anamnes på hypertoni och aorta aneurysm. Det typiska symtomet är smärta i bröstet, men de flesta patienter har andra symtom. AD-patienter har en betydande 30-dagars risk för kardiovaskulära händelser.

Maria Ström, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund

2018

Svensk förening för Akutsjukvård, Nationella mötet i Akutsjukvård, Stockholm