·

دایسکشن آئورت در میان سوئدی ها – ویژگی های بیمار، علائم و مرگ و میر [انگلیسی]

اکثر بیماران مبتلا به دایسکشن آئورت مرد هستند و فشار خون بالا و آنوریسم آئورت بین این بیمارها شایع است. درد قفسه سینه رایجترین علائم است، اما اکثر بیماران علایم دیگری دارند. بیماران مبتلا به دایسکشن آئورت دارای خطر مرگ و میر 30 روزه و عوارض جانبی عمده قلبی و عروقی هستند.

ماریا ستروم، اردوان خوشنود، اولف اکلوند

۲۰۱۸

انجمن طب اورژانس سوئد، کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم