Att evaluera hur effektiv och säkert 0/1-h Troponin-protokollet framtaget av ”European Society of Cardiology” är: ESC-TROP studiens design [Engelska]

Bröstsmärta är en av de vanligaste sökorsaken på akutmottagningen (ED). Riktlinjer framtagna av European Society of Cardiology (ESC) rekommenderar användning av ett 0-/1-timmars högkänsligt Troponin T (hs-cTnT) protokoll för att utesluta eller bekräfta akut koronart syndrom, men detta är mestadels baserat på observationsstudier. Syftet med ESC-TROP-studien är att evaluera säkerheten och effektiviteten av ESCs 0-/1-h hs-cTnT-protokoll när det implementeras i sjukvården.

Arash Mokhtari, Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Caroline Hård af Segerstad, Ulf Ekström, Tommy Schyman, Mahin Akbarzadeh, Bertil Lindahl, Ulf Ekelund

2020

Cardiology, 145(11):685–692