Användningen av global tjocklek för att bedöma prognos och karaktärisera vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Kardiovaskulär magnetresonanstomografi (CMR) kan mäta vänsterkammar (VK) massa. En studie med hjärtpatienter (n=2543) och friska (n=100) testade ett nytt mått, global väggtjocklek (GT). Bland patienter med uppföljning (n=1575, 5.4 år), visade VK massindex (LVMI) starkast samband med risk för död eller hjärtsvikt, medan GT inte var signifikant kopplat till utfall. LVMI är därmed en bättre indikator för VK-hypertrofi än GT.

Magnus Lundin, Einar Heiberg, David Nordlund, Tom Gyllenhammar, Katarina Steding-Ehrenborg, Henrik Engblom, Marcus Carlsson, Dan Atar, Jesper van der Pals, David Erlinge, Rasmus Borgquist, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Jannike Nickander, Raquel Themudo,

2023

Scientific Reports, 13(1):22806