سرتیپ حسین دهقان – رئیس جمهور بعدی ایران؟ [انگلیسی]

سرتیپ حسین دهقان، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن ۲۰۲۱ اعلام کرد. دهقان دارای پیشینه نظامی سمی است. در دهه ۱۹۸۰ او مسئول سرکوب مخالفان رژیم اسلامی بود و نقشی کلیدی در بمباران پادگان تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا در بیروت داشت که منجر به کشته شدن صدها نفر شد. او ممکن است رئیس جمهور جدید رژیم اسلامی شود.

اردوان خوشنود

۲۰۲۰

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۱۸۴۶