Checklistor och »crowdsourcing« för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen

Checklistor gör det lättare att göra rätt på akuten. Det är tanken bakom en webbplats som lanseras denna månad. Den kommer att innehålla förslag till checklistor om vilken information som bör inhämtas för bedömningen på akutmottagningen. All akutpersonal inbjuds delta i utvecklingsprojektet.

Eric Dryver, Gudmundur Johansson, Arash Mokhtari, David Larsson, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund

2014

Läkartidningen, (11):493-4