·

Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]

Presentationsmönstren var ganska lika för män och kvinnor med stor sannolikhet för akut koronart syndrom (ACS) för dem som sökte på morgonen. Detta kan vara relaterat till förändringar i trombolytisk aktivitet, trombocytaggregering och sympatisk systemaktivering. Hos patienter med EKG-tecken på ST-höjning var sannolikheten för ACS mycket mindre för män än för kvinnor. Detta kan kanske förklaras av skillnader i hjärtats storlek och bröstkorgens anatomi och elektriska egenskaper. Det kan finnas behov av olika EKG-kriterier för ACS för män och kvinnor.

Ardavan Khoshnood, Jakob Lundager Forberg, Ulf Ekelund

2008

Svensk förening för Akutsjukvård, Nationella mötet i Akutsjukvård, Lund