Demografiska egenskaper hos dömda för sexuella övergrepp mot barn i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Denna studie utvärderar variabler som rör demografiska karakteristika för alla vuxna manliga lagöverträdare dömda för sexuella övergrepp mot barn (CSA) i åldern 0–17 år i Malmö, Sverige, mellan 2013 och 2018. Alla fällande domar (n = 18) baserat på rättshandlingar från tingsrätten och hovrätten samt uppgifter från Skatteverket gicks igenom. Totalt identifierades 30 offer. Frekvensanalyser visar att de vanligaste kännetecknen var en ensam gärningsman, i genomsnitt 25 år gammal, med icke-svensk bakgrund och gymnasieexamen.

Emelie Stiernströmer, Marie Väfors Fritz, Caroline Mellgren, Ardavan Khoshnood

2022

Forensic Sciences Research, 7(3):393-401