·

دقت تشخیصی شرح حال و معاینه فیزیکی برای پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه [انگلیسی]

درد قفسه سینه که به مدت چند ثانیه و یا بیش از ۲۴ ساعت طول می کشد عملاً حوادث قلبی در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه را در طول ۳۰ روز رد می کند.

داوید اریکسون ، آرش مختاری، اولف اکلوند، اردوان خوشنود، داوید لارشون،یاکوب لونداگر-فوربرگ

۲۰۱۹

انجمن طب اورژانس سوئد، کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم