دقت تشخیصی الگوریتم “Electrocardiographic Decision Support – Myocardial Ischaemia (EDS-MI)” در تشخیص انسداد حاد کرونر [انگلیسی]

در EDS-MI، اطلاعات نوار قلب شمارش می شود تا قسمتهایی از قلب که در معرض کمبود اکسیژن قرار دارند بر روی یک نقشه از قلب مشخص شوند. مطالعات قبلی نشان داده بود که این روش می تواند تعیین کند که کدام یک از سه شریان کرونری بسته است. اگر می توان از این روش برای تشخیص سکته قلبی - و نه فقط برای توصیف محل سکته قلبی در زمان وجود آن - استفاده کرد، این روش در درمان بیماران مشکوک به سکته قلبی اهمیت بیشتری خواهد داشت. بنابراین هدف از دو کار اول توسعه EDS-MI بود تا بتوان از این روش برای تشخیص سکته قلبی نیز استفاده کرد. در کارهای قبلی، معیارهایی برای EDS-MI برای تشخیص افراد سالم از بیماران مبتلا به سکته قلبی ایجاد شد. در این کار، این روش بر روی بیماران مبتلا به سکته قلبی شناخته شده و بیماران مبتلا به تغییرات نوار قلب به دلایلی غیر از سکته قلبی تنظیم و آزمایش شد. EDS-MI نشان داد که می تواند سکته قلبی را از سایر تشخیص ها با قابلیت اطمینان بالاتر از معیارهای نوار قلب متمایز کند، اما این روش باید در موقعیت های واقعی بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.

توماس لیندو، اوله پالم، چارلز و اولسون، اردوان خوشنود، اولف اکلوند، مارکوس کارلسون، سیس آ سونه، سومچه مان، هنریک انگبلوم

۲۰۲۰

European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, 9(S1):13-25