Diagnostisk noggrannhet av algoritmen ”Electrocardiographic Decision Support – Myocardial Ischaemia (EDS-MI)” för att identifiera koronart ocklusion [Engelska]

I EDS-MI räknas informationen i EKG så att de delar av hjärtat som är utsatta för syrebrist kan markeras på en karta över hjärtat. Tidigare studier har visat att metoden kan avgöra vilket av de tre kranskärlen som är stängt. Om metoden även skulle kunna användas för att upptäcka hjärtinfarkt – inte bara för att beskriva var hjärtinfarkten sitter när man vet att den finns – skulle metoden få större betydelse vid handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Syftet med de två första arbetena var därför att utveckla EDS-MI så att metoden kan användas även för att upptäcka hjärtinfarkt. I ett tidigare arbete togs kriterier för EDS-MI fram för att särskilja friska individer från patienter med akut hjärtinfarkt. I detta arbete justerades metoden och testades på patienter med känd hjärtinfarkt och på patienter med EKG-förändringar av annan orsak än hjärtinfarkt. EDS-MI visade sig kunna särskilja hjärtinfarkt från andra diagnoser med högre tillförlitlighet än nuvarande EKG-kriterier, men metoden behöver studeras ytterligare i verkliga situationer.

Thomas Lindow, Olle Pahlm, Charles W Olson, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Marcus Carlsson, Cees A Swenne, Sumche Man, Henrik Engblom

2020

European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, 9(S1):13-25