·

Diagnostisk noggrannhet av anamnes och fysisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Inga kliniska fynd var tillförlitliga för att förutsäga 30-dagars allvarliga hjärthändelser (MACE), medan episodisk bröstsmärta varande sekunder och smärta som varade mer än 24 timmar praktiskt taget utesluter 30-dagars MACE. Följaktligen kan dessa två fynd vara ett viktigt tillägg för att utesluta 30-dagars MACE.

David Eriksson, Arash Mokhtari, Ulf Ekelund, Ardavan Khoshnood, David Larsson MD, Jakob Lundager-Forberg

2019

Svensk förening för Akutsjukvård, Nationella mötet i Akutsjukvård, Stockholm