Diagnostisk noggrannhet beträffande anamnes och klinisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser inom 30 dagar hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Bakgrund Utvärdering av patienter med bröstsmärta på akuten är baserad på anamnes, klinisk undersökning, EKG samt troponin. Även om det finns flera tidigare studier om detta ämne, har de i vissa fall gett inkonsekventa resultat. Syftet med denna studie var därför att utvärdera den diagnostiska och prognostiska noggrannheten hos faktorer i patientens anamnes och den kliniska undersökningen hos patienter med bröstsmärta för att förutsäga allvarliga hjärthändelser (MACE) inom 30 dagar. Resultat Smärta som strålar ut till båda armarna ökade sannolikheten för 30-dagars MACE, medan episodisk bröstsmärta som varar i sekunder och >24 timmar minskade risken markant. Vid klinisk undersökning ökade lungrassel risken för 30-dagars MACE, medan smärta som reproducerades genom palpation minskade risken. Beträffande kardiella riskfaktorer var en historia av diabetes och perifer artärsjukdom de mest prediktiva faktorerna.

David Eriksson, Ardavan Khoshnood, David Larsson, Jakob Lundager-Forberg, Arash Mokhtari, Ulf Ekelund

2020

Journal of Emergency Medicine, 58:1;1-10