Diagnostisk noggrannhet för Troponin T uppmätt ≥6h efter symptom start för att utesluta hjärtinfarkt [Engelska]

Mål Riktlinjer rekommenderar ett enda högkänsligt hjärttroponin T (hs-cTnT) ≤14 ng/L uppmätt ≥6 h efter bröstsmärta i kombination med en GRACE-poäng <140 och att patienten är smärtfri för att utesluta hjärtinfarkt (MI). Det finns dock lite data om hur denna strategi presterar. Vi syftade därför till att utvärdera den diagnostiska noggrannheten för denna strategi.Design Detta var en sekundär analys av en prospektiv observationsstudie, som registrerade patienter med bröstsmärta på akutmottagningen (ED). Hs-cTnT-strategin kombinerades med HEART, TIMI, EDACS, GRACE-poäng och akutläkarens övergripande bedömning av anamnes och EKG. Det primära målet med studien var hjärtinfarkt och det sekundära resultatet var 30-dagars allvarliga hjärthändelser (MACE).Slutsats En enstaka hs-cTnT ≤14 ng/L ≥6 h från debut av bröstsmärta, med och utan GRACE-bedöning, uteslöt tillförlitligt MI men fungerade inte bra för att utesluta 30-dagars MACE. Dessa resultat ifrågasätter aktuella riktlinjer och indikerar att strategier för HEART, EDACS, TIMI eller EKG + anamnes bör vara de föredragna riskstratifieringsverktygen.

Ardavan Khoshnood, Marie Erlandsson, Nazim Isma, Troels Yndigegn, Arash Mokhtari

2020

Scandinavian Cardiovascular Journal, 54(3):153-161