Diagnostiskt noggrannhet av högkänslig hjärt-troponin T vid presentation i kombination med historik och EKG för att utesluta allvarliga negativa hjärthändelser [Engelska]

Studiemål Vi utvärderade den diagnostiska noggrannheten för högkänslig troponin T (hs-cTnT) mindre än 5 ng/L eller mindre än eller lika med 14 ng/L när patienten sökte akutmottagningen (ED), kombinerat med akutläkarens bedömning av anamnes och EKG, för att utesluta stora negativa hjärthändelser (MACE) inom 30 dagar. Metoder Denna prospektiva observationsstudie inkluderade patienter med bröstsmärta på akutmottagningen. Akutläkarens bedömning av patienthistorik och EKG samlades in. Det primära utfallet var 30-dagars MACE.. Slutsats Ett enda hs-cTnT på mindre än 5 ng/L när patienten sökte akuten, i kombination med ett icke-ischemiskt EKG och en anamnes utan riskfaktorer identifierade 29% av patienter med bröstsmärta med mycket låg risk för 30-dagars MACE.

Arash Mokhtari, Bertil Lindahl, Gustav J Smith, Martin J Holzmann, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund

2016

Annals of Emergency Medicine, 68(6):649-658