· ·

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]

Sverige har under de senaste åren bevittnat ökande andel av skjutvapenrelaterad våld som mord, vilket har bidragit till ökat antal dödligt våld i landet. Försök att profilera brottslingar som begår sådana brott är av stor betydelse, eftersom sådana insatser kan bidra till bättre förebyggande åtgärder. Vi ville därför studera egenskaperna hos individer som dömts och/eller misstänks för mord, försök till mord, förberedelse för att begå mord samt stämpling till mord (för enkelhet kallat mord+) i Sverige. Genom att använda information från det svenska brottsregistret och det misstankeregistret inkluderades individer som var 15–60 år gamla och dömda och/eller misstänkta för mord+ mellan 2000 och 2015 i studien. Med hjälp av dessa register och även andra befolknings- och vårdregister lades information om tidigare kriminalitet, missbruk och psykiatriska störningar till vår analysmetod, latent klassanalys (LCA). Totalt inkluderades 14 466 individer i analysen. LCA identifierade tre klasser där klass A innehöll mestadels dömda individer medan klass B och C innehöll nästan lika många både dömda och misstänkta individer. Klass A karakteriserades av individer med få tidigare kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Klass B och C kännetecknades av individer med högre tidigare kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa samt lägre utbildning och sämre ekonomi jämfört med klass A. Klass B och C tros bestå av "traditionella" brottslingar som ofta är välkända av polisen och/eller de sociala myndigheterna, medan klass A består huvudsakligen av dömda gärningsmän som lättare kan undkomma myndigheternas radar.

Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist

2021

Brottsförebyggande rådet, Stockholm Criminology Symposium, Stockholm