تأثیر اکسیژن درمانی بر نجات میوکارد در سکته قلبی با ارتفاع ST: پروژه SOCCER [انگلیسی]

اهداف مطالعات اخیر نشان می دهد که تجویز اکسیژن (O2) به بیماران مبتلا به سکته قلبی ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی ​​قلب (CMR)، ما اثرات درمان O2 را در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتفاع ST که برای آنژیوپلاستی (PCI) پذیرفته شده بودند را ارزیابی کردیم. روش ها این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده بود که در دو بیمارستان دانشگاهی در سوئد انجام شد. بیماران سکته قلبی با ارتفاع ST و نرموکسیک در آمبولانس تا انتهای PCI با O2 (۱۰ لیتر در دقیقه) یا هوا درمان شدند. روز ۲-۶ پس از بستری شدن، CMR انجام شد. نتیجه اولیه که به دنبالش بودیم، Myocardial Salvage Index بود که توسط CMR ارزیابی شد. نتایج تفاوت معنی داری در Myocardial Salvage Index در میان دو گروه وجود نداشت.

اردوان خوشنود، مارکوس کارلسون، مهین اکبرزاده، پالونجی بیلادوالا، آندرشن رویر، داوید نورلوند، پتر هوگلوند، داوید زوگهافت، لیزبت تودورووا، آرش مختاری، هوکان آرهدن، داوید ارلینگه، اولف اکلوند

۲۰۱۸

European Journal of Emergency Medicine, 25(2):78–84