اثرات اکسیژن درمانی بر “wall-motion score index” در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتقاع ST – پروژه تصادفی SOCCER [انگلیسی]

زمینه اگرچه اکسیژن (O2) درمانی معمولاً در بیماران مبتلا به سکته قلبی استفاده می شود، ممکن است اثرات منفی داشته باشد. در این مطالعه، هدف ما بررسی اثرات درمان با O2 بر عملکرد میوکارد در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتقاع ST و یا STEMI بود. روش ها بیماران مبتلا به STEMI که مقدار O2 بدنشان ۹۴% و یا بالاتر بود، در آمبولانس به صورت تصادفی یا به O2 یا هوا، تا پایان آنژیوپلاستی (PCI)، تقسیم شدند. بیماران در روز ۲-۳ پس از PCI و بار دیگر پس از ۶ ماه تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. نقاط پایانی مطالعه wall-motion score index (WMSI) و left ventricular ejection fraction (LVEF) بود. نتایج چهل و شش بیمار در گروه O2 و ۴۱ نفر در گروه هوا در آنالیز قرار گرفتند. اکوکاردیوگرافی تفاوت معنی داری را بین گروه ها پیرامون WMSI یا LVEF نشان نداد. نتیجه گیری یافته های حاضر نشان دهنده هیچ گونه آسیب یا فایده ای از O2 بر عملکرد میوکارد در بیماران STEMI ندارد.

اردوان خوشنود، مهین اکبرزاده، آندرش رویر، کارل مورلینگ، مارکوس کارلسون، پالونجی بیلادوالا، پیتر هوگلوند، داوید اسپارو، لیزبت تودورووا، آرش مختاری، داوید ارلینگه، اولف اکلوند

۲۰۱۷

Echocardiography, 34(8):1130-1137