Effekten av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST-höjningsinfarkt: Den randomiserade SOCCER-studien [Engelska]

Mål Nyare studier tyder på att administrering av syrgas (O2) till patienter med akut hjärtinfarkt kan ha negativa effekter. Med användning av hjärt-MR (CMR) utvärderade vi effekterna av O2-behandling hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som accepterats för akut perkutan koronart intervention (PCI). Material och metoder Denna studie var en randomiserad kontrollerad studie utförd på två universitetssjukhus i Sverige. Normoxiska STEMI-patienter randomiserades i ambulansen till antingen O2 (10 l/min) eller rumsluft fram till slutet av PCI. CMR utfördes 2-6 dagar efter inläggning på sjukhuset. Det primära utfallet var "Myocardial Salvage Index" (MSI) som bedömdes med CMR. Resultat Vid inkludering hade O2 (n = 46) och luft (n = 49) grupperna liknande patientegenskaper. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller MSI. Slutsats Hos STEMI-patienter som genomgick akut PCI fann vi ingen effekt av högflödessyrgasbehandling jämfört med rumsluft gällande bland annat MSI.

Ardavan Khoshnood, Marcus Carlsson, Mahin Akbarzadeh, Pallonji Bhiladvala, Anders Roijer, David Norlund, Peter Höglund, David Zughaft, Lizbet Todorova, Arash Mokhtari, Håkan Arheden, David Erlinge, Ulf Ekelund

2018

European Journal of Emergency Medicine, 25(2):78–84