Effekter av kompletterande syrgasbehandling hos patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt: En metaanalys av randomiserade kliniska studier [Engelska]

Bakgrund Även om syrgasbehandling har använts i över ett sekel vid hantering av patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt (AMI), har nyare studier väckt oro kring effekten och säkerheten av kompletterande syrgasbehandling hos normoxiska patienter med AMI. Metoder För denna metaanalys har flera databaser sökts från början till 30 september 2017. Randomiserade kontrollerade studier (RCT) med valfri längd av uppföljning och eventuella utfallsmått inkluderades om de studerade användningen av kompletterande O2-behandling jämfört med rumsluft. Resultat Åtta RCT med totalt 7998 deltagare (3982 och 4002 patienter i O2- respektive luftgruppen) identifierades och slogs samman. Syrgasbehandling minskade inte risken för intrahospitalt död och påverkade inte heller 30-dagars mortalitet.

Nariman Sepehrvand, Stefan James, Dion Stub, Ardavan Khoshnood, Justin Ezekowitz, Robin Hofmann

2018

Heart, 140(20):1691-1698