Effekterna av sociodemografiska faktorer och komorbiditeter på sepsis: En rikstäckande svensk kohortstudie [Engelska]

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som främst drabbar äldre. Vår studie, med över 6,7 miljoner deltagare och 116 miljoner personår av uppföljning, visade att sepsisförekomsten påverkas av socioekonomiska faktorer och samtidiga sjukdomar. Under studieperioden 1997 till 2018 diagnostiserades 161 558 personer med sepsis, motsvarande en incidens på 13,9 per 10 000 personår. Män, äldre individer, de med låg utbildning och de med samtidiga sjukdomar hade högre risk för sepsis. Resultaten kan bidra till att förbättra sepsisförebyggande insatser i riskgrupper.

Henning Stenberg, Xinjun Li, Wazah Pello-Esso, Sara Larsson Lönn, Sara Thønnings, Ardavan Khoshnood, Jenny Dahl Knudsen, Kristina Sundquist, Filip Jansåker

2023

Preventive Medicine Reports, 35(October):102326