·

Effekterna av syrgasbehandling på räddat myokard vid ST höjningsinfarkt som behandlats med akut perkutan koronar intervention – SOCCER-studien [Engelska]

SOCCER-studien tar upp en betydande kunskapslucka i den rutinmässiga vården av patienter med akut hjärtinfarkt. Även om syrgasbehandling är en del av standardvården, kanske syrgas inte är till nytta för dessa patienter, och kanske till och med skadligt. Resultatet av denna studie kan bidra till att ändra internationella behandlingsriktlinjer för patienter med akut hjärtinfarkt. Dessutom kan resultaten vara av intresse för hanteringen av alla akutpatienter där syrgasbehandling övervägs.