Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Mål Perikardit, takotsubokardiomyopati och tidigt repolarisationssyndrom (ERS) är välkända för att efterlikna ST-höjningsinfarkt (STEMI). Vi ville studera om EKG-fynd som reciproka ST-sänkningar, PR-sänkningar, ST-segment konvexitet eller terminal QRS-distorsion kan skilja mellan ST-höjning på grund av ischemi och icke-ischemiska tillstånd. Design 85 patienter med STEMI och 94 patienter med icke-ischemisk ST-höjning inkluderades. Alla patienter hade akut bröstsmärta och minst 0,1 mV ST-höjning. Förekomst av PR-sänkning, ST-segment konvexitet, terminal QRS-distorsion eller reciproka ST-sänkningar bedömdes i varje EKG. Slutsatser Identifiering av STEMI på grund av akut hjärtinfarkt kan förbättras genom att titta efter reciproka ST-sänkningar, ST-sänkning i aVR och PR-sänkning i bröstavledningarna.

Thomas Lindow, Olle Pahlm, Ardavan Khoshnood, Ingvar Nyman, Daniel Manna, Henrik Engblom, Annmarie Touborg Lassen, Ulf Ekelund

2019

Scandinavian Cardiovascular Journal, 54(2):100-107