·

En jämförelse mellan misstänkta våldtäktsmän baserad på våldtäkter som tar plats inomhus och utomhus i Sverige [Engelska]

Eftersom antalet våldtäkter ökar i Sverige, och antalet individer som dömts för dessa brott minskar, är det av vikt att studera gärningsmannens egenskaper hos de som begår dessa brott och under vilka omständigheter dessa brott bedrivs, till exempel inomhus eller utomhus. Uppgifter från svenska befolkningsbaserade register användes för att identifiera personer som misstänkts för våldtäkt, grov våldtäkt, våldsförsök eller försök till grov våldtäkt (kort sagt: våldtäkt+) mot kvinnor ≥18 år mellan 2007–2017. Latent klassanalys användes sedan för att identifiera klasser av våldtäkt+ misstänkta med avseende på platsen för brottet och sedan jämföra de två grupperna. Totalt ingår 19 723 individer varav majoriteten (n = 17 520; 88,8%) misstänktes för våldtäkt inomhus+. I båda grupperna identifierade vi en klass med individer med låg brottsaktivitet och en klass med individer med hög brottsaktivitet. Dessutom hade första generationens invandrare högre odds för att bli misstänkta för utomhusvåldtäkt+ än svenskfödda misstänkta, och en tidigare dom för våldsbrott var en riskfaktor för att begå våldtäkt utomhus.

Ardavan khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist

2022

Deviant Behavior, 43(5):593-606