· ·

En kejsares död – Mohammad Reza Shah Pahlavi och hans politiska cancer [Engelska]

Mohammad Reza Pahlavi, shahen av Iran, störtades i den islamiska revolutionen 1979. Ett år senare gick han bort från lymfom, en sjukdom som han i hemlighet kämpat med i flera år. Det är dock fortfarande okänt exakt när han fick diagnosen cancer, om han var medveten om sitt tillstånd och om hans närstående visste om hans sjukdom. Efter att shahen lämnade Iran 1979, engagerade sig läkare från flera länder i hans behandling, som kännetecknades av politiska och medicinska intriger, vilket bidrog till en suboptimal och farlig vård som i slutändan kan ha bidragit till hans död. Efter en akut operation av mjälten i juni 1980 förvärrades shahens tillstånd och han avled så småningom den 27 juli. Denna studie visar att de internationella underrättelseorganisationerna förmodligen var medvetna om shahens sjukdom, och att shahen inte vårdades i enlighet med god medicinsk praxis och sed.

Ardavan Khoshnood, Arvin Khoshnood

2016

Alexandria Journal of Medicine, 52(3):201-208