·

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]

Om ett 0h/1h-protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.

Arash Mokhtari, Jakob Lundager Forberg, Caroline Hård av Segerstad, Ardavan Khoshnood, Mahin Akbarzadeh, Ulf Ekelund

2018

European Society for Emergency Medicine, European Emergency Medicine Congress, Glasgow