·

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av patienter med bröstsmärta på akutmottagningen [Engelska]

Om ett 0h/1h-protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.